قطر 3 4 * 12 ملاقات آسیاب سیمان پلی اتیلن نصب راست